Menu

Ringmajandusest

Ringmajandus (ingl k circular economy) on keskkonnahoidlik ettevõtlusviis, mis arvestab toote olelusringi kõigis etappides materjalide ja ka muude ressursside säästliku tarbimisega ning taas- ja korduvkasutuse võimalustega.

Sisuliselt tähendab see, et näiteks koti puhul arvestatakse toote olelusringi sisse, milline on selle materjaliks valmistatava ressursi keskkonnamõju, kui pikaaegselt on võimalik kotti kasutada ja kuidas seda on kasutusaja lõpul võimalik uuesti ringlusse suunata.


Kindlasti on oluline, et toode on valmistatud kvaliteetsest materjalist, et see juba algselt oleks kauakestev. Disainis arvestakse hoolduse ja parandamise võimalustega, et kasutusaega veelgi pikendada. Mida segatum on materjal või mida rohkem on sellel koostisosi, seda keerulisem ja ebatõenäolisem on, et sellest saab toote eluea lõpul midagi uut valmistada või seda uueks materjaliks ümber töödelda.


Ringmajanduse üks oluline osa on lisaks see, et tootja mõtleb juba ette, kuidas tarbijal on võimalik soetatud tootest hiljem vabaneda selliselt, et toode ei läheks otsejoones prügimäele, vaid leiaks tee edasi ringlusesse. Ettevõtted on leidnud selleks erinevaid viise, moevaldkonnas on põhiliselt levinud, et toode tagastatakse tootjale, kes siis sellega juba edasi tegeleb.

Ringmajandusel on mitu erinevat koolkonda. Ühe liini moodustavad populaarsed renditeenused ja jagamismajanduse ärimudelid, mis pakuvad ostmise asemel võimalust toodet kas rentida, laenutada või jagada. Need aitavad vältida olukorda, kus erinevate funktsioonide pärast tuleb osta üha uusi või erinevaid tooteid, mida kasutatakse reaalselt väga harva.


Selleks, et ületarbimist ja prügimägede kasvu peatada, on ringmajandusele ülemineku strateegiaid loonud mitmed linnad üle maailma, nagu nt. Amsterdam, London, Brüssel, San Francisco, Toronto jt. Ka Euroopa Liit on paika pannud üldisema strateegia. Konkreetsem Eesti ringmajanduse strateegia on hetkel loomisel, seda rasket vankrit veab Keskkonnaministeerium.
LOE LISAKS:

Ellen MacArthur Foundation on üks suuremaid ja aktiivsemaid ringmajanduse populariseerijaid ning nende kodulehel on rohkelt infot nii selle kohta, kuidas ringmajanduse põhimõtteid oma tegevusse juurutada ning ka näiteid, kuidas seda juba tehakse.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org


Naaberriigis Soomes on väga aktiivselt tegelenud ringmajanduse ärimudelite propageerimisega

Soome innovatsioonifond Sitra. Lisaks infole ringmajanduse kohta, on nende kodulehel ligi 100 näidet, kuidas Soome ettevõtted juba ringmajanduse põhimõtteid rakendavad.

https://www.sitra.fi/en/